aa7ea476d48454beaa90ce3ef857b1d7
aa7ea476d48454beaa90ce3ef857b1d7

स्वतःच्याच लग्नात नवरीने केले नवरदेवाला खुश

लग्नामध्ये आनंदी वातावरण असते आणि ज्या घरात लग्न असते तेथे गाजावाजा असतो. लग्नाची तयारी काही महिन्यांपासून सुरु असते. लग्नाचा हॉल बुक करणे, डीजे बेंजो बुक करणे, जेवणाची सोय, येणारे पाहुणे कुठे राहणार असे अनेक प्रकारची तयारी सुरु असते. तुमच्या घरी पण लग्न झाले असेल जर झाले नसेल तर तुमच्या नातेवाईकांमध्ये कोणाच्या लग्नात देखील तुम्ही लगबग… Continue reading स्वतःच्याच लग्नात नवरीने केले नवरदेवाला खुश