aa7ea476d48454beaa90ce3ef857b1d7
aa7ea476d48454beaa90ce3ef857b1d7

वारकरी ताई दादा ची फुगडी पाहून आनंद वाटेल

मागे पसरलेल्या आजारामुळे दोन वर्षे सगळे कार्यक्रम बंद होते. सगळे घरामध्ये होते काम वगैरे सर्व काही बंद. लग्न पण ५० लोकांमध्ये करायचे गर्दी कोठेच करायची नाही. आता मात्र तो आजार गेला आणि सगळीकडे आनंद पुन्हा पसरला. सण, उत्सव, लग्न सर्व काही सुरळीत सुरु झाले. आपल्या महाराष्ट्रात वारकरी संप्रदाय आहे आणि त्यामुळे वरील खूप गर्दी होते.… Continue reading वारकरी ताई दादा ची फुगडी पाहून आनंद वाटेल