Breaking News
Home / Tag Archives: chinmay mandlekar chi bayko neha joshi

Tag Archives: chinmay mandlekar chi bayko neha joshi

चिन्मय मांडलेकरची बायको कशी दिसते

चित्रपट सृष्टीतील एक सुप्रसिद्ध अभिनेता ज्याने चित्रपटसृष्टी गाजवली तो अभिनेता म्हणजे सर्वांचा लाडका चिन्मय मांडलेकर. चिन्मय मांडलेकरने अनेक मराठी हिंदी चित्रपटात काम केले. त्याने जेवढे चित्रपट केले ते सर्व चित्रपट प्रसिद्ध चित्रपट आहेत.अभिनेता म्हणलं कि प्रसिद्धी आलीच. चिन्मयला अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. चिन्मयचे लग्न झाले असून त्याच्या बायकोचे नाव नेहा …

Read More »