स्नेहाच्या हळदीमध्ये मैत्रिणीचा सुंदर जलवा

माणूस समाजात राहणार प्राणी आहे. माणूस देखील एक प्राणीच आहे हे तुम्ही शाळेमध्ये शिकला असालच. माणसाला विचार करण्याची आणि संप्रेषणाची शक्ती असल्याने त्याने खूप प्रगती केली आहे. सगळे प्राणी ज्याप्रकारे कळप करून एकत्र राहतात तसेच माणसाच देखील आहे. सगळे जवळपास आपापल्या वयातील लोकांसोबत राहताना दिसतात. खूप कमी लोक असे आहेत जे छोट्या मुलांमध्ये किंवा आपल्यापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये मिसळून जातात. तुमच्या बाबतीत देखील असे असेल.

पण सहसा लोक आपल्या वयाच्या लोकांशीच मैत्री करून वावरत असतात. एकत्र सहलीला, फिरायला वगैरे जात असतात. मग कोठे कार्यक्रम सण उत्सव असेल तर तिकडे देखील कोणीतरी जोडीदार सोबत असल्याशिवाय जायला मजा येत नाही. जर एकटे कोठे गेलो तर लोकांना खूप कसातरी वाटत असत. जर कोणाचं लग्न असेल आणि तो आपला मित्र असेल तर वरातीत नाचायला, तसेच इतर कामे करायला बाकीचे मित्र पण सोबत हवेच असतात. आज आम्ही तुम्हाला अश्याच एका लग्नातील व्हिडीओ दाखवणार आहोत.

स्नेहा नावाच्या मुलीचे हळदीमधील आजचा व्हिडीओ आहे. अनेक मुली सजून धजून नाचताना तुम्हाला दिसतील. प्रत्येकाची वेगळी वेगळी प्रथा असते. कोणाकडे लग्नादिवशीच हळद होते. तर कुठे हळद खूप मोठी जल्लोषात साजरी केली जाते. स्नेहाच्या मैत्रिणी तिची हळद गाजवायला आल्या आहेत असे तुम्हाला दिसून येईल. तुम्ही देखील ओकणाच्या तरी हळदीला किंवा वरातीमध्ये नाचायला गेले असालच. लग्नांमधली वेगळीच मजा असते ती माणसाने नेहमी अनुभवायला हवी असे माझे तरी मत आहे.

पहा व्हिडीओ:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *